Het doel van prestatie optimalisering is het verbeteren van het gebruiksgemak van een systeem of applicatie. Applicaties bieden soms niet de verwachte snelheid of gaan zich zelfs over een bepaalde tijd langzamer gedragen. Dit kan een of meer oorzaken hebben:

 • Een groter aantal gezamenlijke gebruikers
 • Meer en/of meer complexe berekeningen
 • Meer berekeningen die in de tijd samenvallen
 • Meer te verwerken gegevens
 • Groeiende dimensies
 • Veranderingen in de systeem instellingen

De tevredenheid onder gebruikers daalt evenredig met de prestatie van de applicatie. Gebruikers verwachten gebruiksgemak en een vlot werkend systeem. Het levert een belangrijke bijdrage tot hun werkplezier. Het gezegde “tijd is geld” maakt duidelijk dat het ook vanuit economisch perspectief voor de werkgever een belangrijk punt is.

Activiteiten die offline in de nachtelijke uren moeten gebeuren kunnen wel eens in het gedrang komen als de werkzaamheden te lang gaan duren. Hierdoor komt de stabiliteit van het systeem in het gedrang.

Trexco kan een onderzoek uitvoeren op uw system en applicatie(s), advies uitbrengen en eventueel aanpassingen doen ter verbetering van de prestatie. Dankzij onze jarenlange ervaring op het terrein van Oracle Essbase en Oracle Planning weten wij waar we moeten zoeken.

Onze systematische aanpak ziet er als volgt uit:

 1. probleeminventarisatie, bespreking van de randvoorwaarden en vastleggen van de prestatie verwachtingen.
 2. uitvoeren van een nulmeting.
 3. onderzoeken welk onderdeel van het system de limiterende factor heeft.
 4. bespreking van oplossingen en implementatie daarvan.
 5. aanpassen van het systeem door elimineren van de limiterende factor.
 6. uitvoeren van een nieuwe prestatiemeting met wellicht een sprong terug naar punt 3.

Een aantal technieken worden gebruikt voor prestatieverbeteringen. Zoals o.a. optimalisatie van calculatie scripts, versnellen van dataloads, “caching strategies”, aanleggen van partities. Trexco kijkt naar het systeem als geheel en doet aanbevelingen over welke aanpassingen gedaan kunnen worden voor het beste resultaat.