Integratie is volgens Wikipedia een proces waarbij verschillende componenten samensmelten tot een geheel. Bij data integratie zijn de componenten de gegevens uit verschillende bronnen en is het geheel een volledig overzicht op deze data voor de gebruiker.

Oracle Essbase is, als OLAP systeem, een veel gebruikte bron voor rapportages. Alle benodigde gegevens moeten in de “Essbase cubus” op een gestructureerde en logische manier zitten. Een goed voorbeeld is de combinatie van FTE gegevens van de HR afdeling en financiële gegevens om productiviteits KPI’s samen te stellen. In zulke gevallen moeten de databronnen op elkaar worden aangesloten zodat de juiste gegevens samenkomen in Essbase.

Soms kan het “data warehouse” de benodigde gegevens op het juiste tijdstip met een voldoende kwaliteit aanleveren. Vaak is dit echter niet het geval en dan moeten deze gegevens uit de bronsystemen gehaald, getransformeerd en in Oracle Essbase ingelezen worden.

Trexco werkt met verschillende methodes:

  • een data staging area opbouwen met daarop een Essbase Integration Services (Essbase Studio) proces.
  • Opzetten van geavanceerde SQL queries op het bronsysteem en de gegevens inlezen met Oracle Essbase rule files.
  • Data uittreksels maken en deze inlezen met Oracle Essbase rule files inclusief mogelijke filters voor ongewenste data.
  • Werken met commerciële ETL tools zoals HAL, Microsoft Integration Services of Oracle Data Integrator (ODI)

Wij hebben veel ervaring met data integratie trajecten. Het vormt bijna altijd een onderdeel van een implementatie. Wij kunnen u helpen met het zoeken naar de beste oplossing.

Heeft u een integratie uitdaging? Bel ons of gebruik het kontaktformulier voor een persoonlijk gesprek.